Nom de la parada Costa Pujol Peixaters LLUÍS I DOLORS