1. PARTS I ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

(des d’ara també les Condicions Generals o CGC):

D’una part, el proveïdor dels productes ASSOCIACIO DE CONCESSIONARIS DEL MERCAT DE TORREBLANCA (d’ara en endavant també el prestador), amb domicili social a  AVDA. TORREBLANCA 10, 08172 SANT CUGAT DEL VALLÈS, (Barcelona), N.I.F. G5997056, telèfon d’atenció al client: 93 015 02 10, i email: hola@mercattorreblanca.cat, sent titular del lloc web  https://botiga.mercattorreblanca.cat/, exposa el document contractual que regirà la contractació de productes a través del lloc web ressenyat.

I de l’altra, l’Usuari - Client  (des d’ara l’usuari), registrat en el lloc web mitjançant un nom d’usuari i contrasenya, sobre els que té responsabilitat plena d’ús i custòdia, sent responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al prestador.

AMBDÓS ACCEPTEN el present document que comporta que l’usuari:

a. Ha llegit, entén i comprèn el aquí exposat.

b. Que és una persona major d’edat i amb capacitat suficient per a contractar.

c. Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.

d. Que ha llegit i accepta les presents condicions generals de compra des del moment que adquireixi qualsevol producte ofert.

Aquest document pot ser imprès i emmagatzemat pels usuaris.

El prestador posa a disposició d’aquests l’adreça d’e-mail hola@mercattorreblanca.cat per a què plantegin qualsevol dubte sobre aquestes condicions.

Les presents condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web https://botiga.mercattorreblanca.cat/ del prestador.

El prestador es reserva el dret de modificar unilateralment aquestes condicions generals, sense que això pugui afectar als béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació, amb el fi de millorar els productes oferts. En tot cas, abans de comprar els productes han de consultar-se aquestes condicions generals.

És aconsellable que guardi una còpia de les dades contingudes en els productes comprats.

ASSOCIACIO DE CONCESSIONARIS DEL MERCAT DE TORREBLANCA no es responsabilitza de qualsevol pèrdua de dades, arxius o de qualsevol dany que resultés d’un fallada de còpia de seguretat per part de l‘usuari de les dades contingudes en els productes adquirits tals com targetes de memòria.

ASSOCIACIO DE CONCESSIONARIS DEL MERCAT DE TORREBLANCA no es fa responsable de les conseqüències que poguessin resultar d’una utilització inadequada dels productes a la venda al web.

La responsabilitat civil de ASSOCIACIO DE CONCESSIONARIS DEL MERCAT DE TORREBLANCA pels productes subministrats queda limitada a l’import dels mateixos, l’usuari renuncia a reclamar qualsevol responsabilitat a ASSOCIACIO DE CONCESSIONARIS DEL MERCAT DE TORREBLANCA  per qualsevol concepte en qualsevol cas d’insatisfacció dels productes adquirits al web  https://botiga.mercattorreblanca.cat/, així com a possibles fallades, lentitud d’accés o errors en l’accés al web, incloent-se pèrdues de dades o altre tipus d’informació que pogués existir a l’ordinador o xarxa de l’usuari que accedeixi al web 

ASSOCIACIO DE CONCESSIONARIS DEL MERCAT DE TORREBLANCA és una empresa especialitzada en la venta a distància de productes de alimentació i de la llar. ASSOCIACIO DE CONCESSIONARIS DEL MERCAT DE TORREBLANCA ven els seus productes a distància per Internet a través de la seva pàgina web i/o per telèfon. ASSOCIACIO DE CONCESSIONARIS DEL MERCAT DE TORREBLANCA posseeix la botiga física a l’Avda. Torreblanca 10 per a la venta dels seus productes.  

2. OBJECTE DEL CONTRACTE:

2.1 Àmbit d’aplicació: El present contracte té per objectiu regular la relació contractual de compra-venta nascuda entre el prestador i l’usuari en el moment en què aquest accepta aquestes condicions de compra durant el procés de contractació online verificant la casella corresponent. Aquestes CGC s’aplicaran a partir del dia en què es realitzi la comanda.

La relació contractual de compra-venta comporta l’entrega, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d’un producte concret.

2.2 Territori d’aplicació: La botiga virtual de https://botiga.mercattorreblanca.cat/ està activa per a la zona local.

2.3 Capacitat per a contractar: Per a poder realitzar una comanda haurà de ser major d’edat i tenir capacitat per a contractar.

2.4 Acceptació del client: La validació d’una comanda a través del web  https://botiga.mercattorreblanca.cat/ es realitza per correu electrònic i implica, així mateix, l’acceptació automàtica de les CGC. Aquestes condicions estan disponibles al web https://botiga.mercattorreblanca.cat/ o, si ho desitja i sol·licita, podem posar-les a la seva disposició per correu electrònic.

2.5. Modificació de les Condicions Generals de Contractació: ASSOCIACIO DE CONCESSIONARIS DEL MERCAT DE TORREBLANCA es reserva el dret a fer canvis i/o modificacions en les presents CGC. Aconsellem als nostres clients que les revisin regularment. En cas de què aquests canvis o modificacions s’introduïssin un cop realitzada una comanda, s’aplicaran les condicions vigents a la data en la que es va efectuar aquesta comanda.

3. INFORMACIÓ SUBMINISTRADA AL WEB  https://botiga.mercattorreblanca.cat/:

3.1 Publicació de preus: Els preus dels productes són els mostrats en cada producte en el nostre web https://botiga.mercattorreblanca.cat/

3.2 Informació de productes: La informació que figura en la nostra publicitat, fullets o altre material escrit, a la nostra pàgina web o la facilitada a vostè constitueix una invitació a fer una compra. Els continguts de https://botiga.mercattorreblanca.cat/ estan en constant renovació i actualització per a oferir als nostres clients la informació més completa i detallada possible. Totes les informacions contractuals presents en https://botiga.mercattorreblanca.cat/  es mostren en llengua catalana i la comunicació amb els clients i usuaris, així com la formalització del contracte, es realitzaran en aquest idioma, si bé, si així ho desitja el client, pot fer-se en castellà o un altre idioma sempre indicant-ho abans d’iniciar el procediment de contractació

3.3 Disponibilitat del/dels producte/s: Pot haver ocasions en què sigui impossible subministrar tots els productes degut a què aquests no estiguin en estoc o disponibles en el moment de la compra. En aquests casos, el producte en qüestió estarà visible, però no disponible per a la seva compra. 

3.4 Dret d’anul·lació: ASSOCIACIO DE CONCESSIONARIS DEL MERCAT DE TORREBLANCA es reserva aquesta acció (dret d’anul·lació) de l’enviament d’un producte determinat que no compleixi amb els requisits de qualitat imposats a tots els productes de https://botiga.mercattorreblanca.cat/. Per al cas de què es detectés aquesta falta de qualitat, el servei d’atenció al client de ASSOCIACIO DE CONCESSIONARIS DEL MERCAT DE TORREBLANCA li suggerirà un producte de reemplaçament i si el reemplaçament no és del gust del client, es procedirà al reintegrament del cost d’aquest producte.

3.5 Comandes les 24 h, tots els dies de l’any: L’horari de recepció de comandes és de vint-i-quatre (24) hores els tres-cents seixanta-cinc (365) dies l’any, si bé no es processaran comandes realitzades després de les 19 hores, quedant per al dia hàbil següent a SANT CUGAT DEL VALLÈS. Les comandes que es rebin els dissabtes es processaran per a què arribin els dimarts o primer dia hàbil. 

3.6 Frau: Si ASSOCIACIO DE CONCESSIONARIS DEL MERCAT DE TORREBLANCA sospita o detecta alguna anomalia o frau, es reserva el dret d’anul·lar la transacció per motius de seguretat.

4. PROCEDIMENT DE COMPRA:

L’usuari, per a poder accedir als productes oferts pel prestador, haurà de donar-se d’alta a través del lloc web mitjançant la creació d’un compte d’usuari. Per això, l’usuari haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que li seran requerides.

L’usuari seleccionarà un nom d’usuari i una contrasenya, comprometent-se a fer ús diligent dels mateixos i no posar-los a disposició de tercers, així com a comunicar al prestador la pèrdua o robatori dels mateixos o del possible accés per un tercer no autoritzat, de tal manera que aquest procedeixi al bloqueig immediat.

L’usuari no podrà escollir com a nom d’usuari paraules que tinguin com a fi, el confondre a altres per identificar a aquest com a membre integrant del prestador, així com expressions malsonants, injurioses i en general, contràries a la llei o a les exigències de la moral i bones costums.

Un cop ha estat creat el compte d’usuari, s’informa que de conformitat amb l’exigit per  l’art. 27 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, el procediment de contractació seguirà els següents passos:

1. Escollir el producte fent clic en ell i s’afegirà automàticament a la "cistella de compra".  

2. Si es desitja afegir més productes, haurà de seleccionar l’opció "Continuar comprant". Si per error n’ha afegit algun que no volgués, haurà de clicar a l’opció d’eliminar de la cistella de compra.

3. Escollit/s el producte/els productes, haurà de clicar a la pestanya de finalitzar per a realitzar la comanda. Al clicar en aquesta opció, apareixerà la confirmació de la compra (resum de la comanda realitzada, les seves dades i forma de pagament escollida).

4. Es sol·licitaran les credencials de l’usuari mitjançant tres formes:

a.El registre de l‘usuari: si no és usuari registrat prèviament, per a poder realitzar la compra (aquest registre és gratuït), s’haurà de complimentar un formulari de recollida de dades (en el que haurà d’acceptar la   Política de Privacitat i l’Avís Legal ). Una vegada complimentat aquest, rebrà a la direcció de correu electrònic indicada un e-mail de confirmació del registre.

b.Si ja estigués registrat i fos ja client: pot accedir a les seves dades fent clic al botó d’usuari ja registrat, inserir el seu nom d’usuari i contrasenya.

c.Compra com a convidat: es sol·liciten una sèrie de dades personals per a poder realitzar la comanda i l’entrega posterior, i després es sol·licita el consentiment de l’usuari per a guardar les seves dades. Si el presta, es guarden i se li enviarà informació de productes si així ho permet, sinó les dades es guardaran només per a futures compres.

Han de revisar-se els controls d’spam i de correu no desitjat de la seva safata d’entrada del correu electrònic i verificar sempre que les dades del contacte que proporcioni són correctes.

5. Un cop registrat, apareixerà una pantalla d’observacions on podrà indicar l’horari d’entrega; una casella de verificació que haurà de marcar donat que és l’acceptació d’aquestes Clàusules Generals de Contractació i la  Política de Privacitat.

6. Per a finalitzar el procés, haurà de clicar el botó Finalitzar.

En tot cas, la plataforma de contractació del prestador informarà a l’usuari via correu electrònic, una vegada finalitzat el procediment de contractació, respecte a totes les característiques, preu, formes de transport, data de contractació i terminis d’entrega del producte comprat.

Si hi hagués qualsevol tipus d’error a l’adreça indicada o a qualsevol altre punt de la comanda, haurà de notificar-ho d’immediat a l’adreça d’e-mail que apareixerà al web per a procedir a l’esmena d’aquest error.

Davant qualsevol dubte, pot contactar amb el nostre servei d’atenció al client a través de qualsevol dels mètodes que es faciliten al web  https://botiga.mercattorreblanca.cat/.

ASSOCIACIO DE CONCESSIONARIS DEL MERCAT DE TORREBLANCA proporcionarà atenció al client de forma GRATUÏTA a través del nostre email de contacto hola@mercattorreblanca.cat, si escull una altre mitjà de comunicació alternatiu, l’usuari és qui haurà de fer-se càrrec del cost particular del mateix.

ASSOCIACIO DE CONCESSIONARIS DEL MERCAT DE TORREBLANCA posa a la seva disposició telèfons a Espanya subjectes al cost del seu operador de telefonia.

5. ENVIAMENT:  

5.1 Empresa de transport: Es realitzaran a través de L’ASSOCIACIO DE CONCESSIONARIS DEL MERCAT DE TORREBLANCA, el telèfon d’atenció al client de les quals és  93 015 02 15

5.2 Despeses d’enviament: Les despeses d’enviament estàndard s’aplicaran de la següent manera:

Per a les comandes a Sant Cugat (Sant Cugat, Mirasol, Valldoreix, La Floresta i Les Planes) els dies dimarts, dimecres i dissabtes el cost de l’enviament és de 4€. 

Les comandes a Sant Cugat (Sant Cugat, Mirasol, Valldoreix, La Floresta i Les Planes) els dijous el cost de l’enviament és de 4€.

Per a les comandes a Bellaterra els dies dimarts i divendres el cost de l’enviament és de 4€.

Per a les comandes a Rubí, Montcada, Cerdanyola, Ripollet i Castellbisbal els dies dimecres i dissabte el cost de l’enviament és de 6€.

Quan l’usuari-client agregui a la cistella el producte i confirmi l’adreça d’enviament, el sistema automàticament li mostrarà el preu de l’enviament abans esmentats.

5.3 Adreça d’enviament: 

Adreça de l’enviament:   L’entrega de les comandes es realitzarà en el domicili d’entrega designat lliurement per l’usuari. De tal manera, el prestador no assumeix responsabilitat alguna per quan el lliurament del producte no arribi a realitzar-se com a conseqüència de què les dades facilitades per l’usuari siguin falses, inexactes o incompletes, o quan l’entrega no pugui efectuar-se per causes alienes a l’empresa d’enviaments, assignada per a tal efecte, com ho és l’absència del destinatari.

L’horari d’entrega de la comanda serà en el següent horari:

  • Dimarts a divendres 9h a 14h i de 17h a 20h
  • Dissabte 9h a 14h

Sense perjudici de l’anterior, el prestador ha adoptat les mesures exigides a un comerciant diligent per a què l’entrega pugui efectuar-se en el temps acordat, pel que no podrà imputar-se responsabilitat alguna en contra del prestador.

Els enviaments només es realitzen a Sant Cugat (Sant Cugat, Mirasol, Valldoreix, La Floresta i Les Planes), Bellaterra, Rubí, Montcada, Cerdanyola, Ripollet i Castellbisbal.

ASSOCIACIO DE CONCESSIONARIS DEL MERCAT DE TORREBLANCA posarà tots els mitjans al seu abast per a què la seva comanda sigui entregada dins del termini que figura al seu web a data d’emissió de la confirmació de comanda.

5.4 Terminis d’entrega:  El termini d’entrega acostuma a estar comprès entre  24/72h, depenent del producte, segons la població de destí i la forma de pagament escollida. S’entén aquest terme sempre que s’hagi confirmat la disponibilitat del servei i comprovat el pagament complet de la comanda. En el cas de productes no disponibles en el moment de la compra, el servei d’atenció al client podrà facilitar-li la informació de disponibilitat. 

5.5 Danys en l’entrega:  Els productes s’envien en embalatge segur. Si en el moment de l’entrega s’apreciés de forma visible i clara, sense necessitat de manipular els embalatges d’enviament o els propis del producte, que un producte té defectes provocats per danys causats del transport o s’aprecia, en la mateixa manera, un error en la mercaderia rebuda, el client ha de contactar d’immediat amb la línia d’atenció al client  93 015 02 15 o a l’email hola@mercattorreblanca.cat, per a poder instar la devolució del producte o productes afectats i procedir a la seva substitució per un altre en condicions òptimes o bé, realitzar el reemborsament del preu pagat pel mateix, segons ens indiqui en aquest correu electrònic.

6. PREUS I TERMINIS DE LA VALIDESA DE LES OFERTES:

Tots els preus exposats a la botiga  https://botiga.mercattorreblanca.cat/ inclouen l’IVA vigent en el moment de la compra. Tots els preus que consten al web són vàlids i s’expressaran en la moneda Euro (€). Aquestes despeses, llevat que s’indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d’enviament, manipulació, embolcall, assegurança d’enviaments o qualssevol altres serveis addicionals i annexes al producte o servei adquirit.

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT: De conformitat amb el disposat a l’article 68 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, l’entrega dels productes s’entendrà localitzada al territori d’aplicació de l’IVA espanyol. El tipus d’IVA aplicable serà el legalment vigent a cada moment en funció de l’article concret de què es tracti. 

Els preus aplicables a cada producte seran els publicats al web i aplicats de forma automàtica pel procés de contractació en l’última fase del mateix.

En els casos de promocions de durada limitada, el descompte de la promoció s’aplicarà sempre i quan la comanda hagi sigut registrada durant el període de promoció. 

Les dades registrades pels diferents mètodes de pagament constitueixen una prova de la data en què es van realitzar les transaccions financeres i serviran per a determinar si aquesta comanda està o no subjecta a promoció. 

Per a qualsevol informació sobre la comanda, l’usuari podrà contactar a través del telèfon d’atenció al client del prestador o via correu electrònic a l’adreça facilitada.

7. FORMES DE PAGAMENT

A continuació, detallem els sistemes disponibles:

7.1 Pagament mitjançant targeta de crèdit o dèbit: L’usuari haurà de disposar de targeta de crèdit o dèbit en vigor, on haurà d’especificar tots els dígits del nº de la targeta al formulari corresponent. L’operació es formalitza en el moment de realitzar la comanda. Només s’accepten pagaments amb targetes segures en els que s’efectua autenticació de la seva identitat com a titular de la targeta segons el mètode establert per el seu banc, a través de comerç electrònic segur ("Verified by Visa" i "MasterCard SecureCode"). La comanda no podrà tenir-se en compte i no serà tramitada fins que el pagament hagi sigut autoritzat pel seu banc o caixa. 

S’utilitza el sistema anomenat SSL (Secure Sockets Layer), sistema de pagament en un entorn segur ja que permet el xifrat de la informació transmesa durant la transacció, assegurant la confidencialitat de la mateixa.

8. DRET DE DESISTIMENT:

8.1 Dret de desistiment:  

El dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es refereixin a:

a) La prestació de serveis, una vegada que el servei hagi sigut completament executat, quan l’execució hagi començat, amb previ consentiment exprés del consumidor i usuari, i amb el reconeixement per la seva part de què és conscient que, un cop que el contracte hagi sigut completament executat per l’empresari, haurà perdut el seu dret de desistiment.

b) El subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.

c) El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per a ser tornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin sigut desprecintats després de l’entrega.

8.2 Devolució per error en la comanda per part de  ASSOCIACIO DE CONCESSIONARIS DEL MERCAT DE TORREBLANCA: Quan el producte no es correspongui al de la comanda, degut a algun error imputable a l’empresa, l’usuari haurà de comunicar-ho per email a la companyia tan aviat com sigui possible; ASSOCIACIO DE CONCESSIONARIS DEL MERCAT DE TORREBLANCA correrà amb les despeses de recollida del producte enviat per error i entrega del corresponent al de la comanda realitzada.

8.3 Comprovació de les devolucions: La verificació i comprovació dels productes objecte de devolució correran a càrrec de  ASSOCIACIO DE CONCESSIONARIS DEL MERCAT DE TORREBLANCA que, una vegada a les seves instal·lacions, verificarà que siguin rebuts complint amb tots els requisits establerts a l’apartat 9.1.  En cas de faltar algun dels elements, li comunicaríem per escrit via email indicant-li el contingut que falti.

9. REINTEGRAMENTS:

Quan es produeixi la devolució (s’exerceixi el dret de desistiment), es retornarà la quantitat pagada pel producte més despeses d’enviament. Les despeses de devolució correran a càrrec del consumidor-usuari. El termini per efectuar el reemborsament serà com a màxim de 14 dies naturals i a través del mateix mitjà en què es va efectuar la compra.

10. GARANTIES APLICABLES I SERVEIS POSTVENDA:

10.1 Garantia: Tots els productes oferts a través del lloc web són completament originals, llevat que s’indiqui el contrari en la seva descripció.

10.2 Garantia en cas de producte defectuós: En cas de producte defectuós, ASSOCIACIO DE CONCESSIONARIS DEL MERCAT DE TORREBLANCA haurà de procedir a la reparació, substitució, rebaixa del preu o resolució del contracte (segons correspongui). Aquestes gestions seran gratuïtes per a l’usuari. ASSOCIACIO DE CONCESSIONARIS DEL MERCAT DE TORREBLANCA respon de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de dos anys des de l’entrega; el consumidor-usuari haurà d’informar a ASSOCIACIO DE CONCESSIONARIS DEL MERCAT DE TORREBLANCA de la falta de conformitat en el termini de dos mesos des de que va tenir coneixement d’ella.

11. NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES:

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions Generals fos declarada, total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

12. RESOLUCIÓ DE LITIGIS EN LÍNIA (ONLINE DISPUTE RESOLUTION):

Conforme a l’art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d’accés gratuït per a la resolució de conflictes online entre l’USUARI i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció d’un tercer, anomenat Organisme de Resolució de Litigis, que actua d’intermediari entre ambdós. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb ambdues parts per aconseguir un acord, podent finalment suggerir i/o imposar una solució al conflicte. Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

13. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ:

Aquestes condicions es regiran o interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El prestador i l’usuari, acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes condicions, als Jutjats i Tribunals del domicili del prestador (si no és considerat com a consumidor a efectes del TRLGDCU) o de l’usuari (si és considerat com a consumidor a efectes del TRLGDCU). 

14. NORMATIVA APLICABLE:

Les presents Condicions Generals estan subjectes al disposat a: 

Normativa europea que regula el comerç electrònic:

Directiva 97/7/CE relativa a la protecció dels consumidors en matèria de contractes a distància (Directiva de ventes a distància);

Directiva 2000/31/CE relativa a determinats aspectes jurídics dels serveis de la societat de la informació, en particular el comerç electrònic al mercat interior (Directiva sobre el comerç electrònic).

Normativa espanyola:

Llei 3/2014, de 27 de març, per la que es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris,

Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació, i modificacions posteriors,

REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades),

Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia de Drets Digitals,

Llei 7/1996, de 15 de gener d’Ordenació del Comerç Minorista i 

Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i modificacions posteriors.

15. COMENTARIS I SUGGERIMENTS:

Els seus comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Li preguem que ens enviï els seus comentaris i suggeriments a través del nostre formulari de contacte.

A més, tenim fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris. Pot sol·licitar-los trucant al telèfon d’atenció al client  93 015 02 15 o a través del nostre formulari de contacte.